Subota, 25 Maja, 2024

Produžen rok za uplatu premije osiguranja za 2018. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava osigurana lica da je na osnovu Saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona rok za uplatu premije osiguranja za 2018. godinu produžen do 31.10.2018. godine.

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 26.12.2017. godine donio Odluku o utvrđivanju visine premije osiguranja za 2018. godinu.

Visina premije osiguranja za 2018. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona utvrđeno je da od 01.01.2018. godine od plaćanja participacije budu oslobođene sljedeće kategorije stanovništva:

 

  • djeca do navršene 15. godine života, učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života;
  • osigurana lica koja su prijavljena kod Zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica.

 

Po isteku utvrđenog roka, premiju osiguranja moći će uplatiti samo lica koja se po prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

 

 

VIJESTI

Najnovije vijesti