Četvrtak, 25 Jula, 2024

Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) traži kvalifikovane medicinske sestre-tehničare iz BiH

Bosna i Hercegovina se suočava sa mnogobrojnim izazovima u oblasti zdravstva, među kojima su i sve starije stanovništvo, porast nezaraznih bolesti i problema mentalnog zdravlja, te ozbiljno zagađenje. Ovi trendovi, zajedno sa drugima kao što su prelazak njege iz bolnica u zajednice i domove pacijenata, i sve veći naglasak na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, doveli su do potrebe za kvalifikovanijom radnom snagom u zdravstvu, a posebno za medicinskim sestrama/tehničarima.

Kvalitetno obrazovane i stručne medicinske sestre/tehničari mogu značajno doprinijeti ostvarenju visokog kvaliteta života pojedinaca i zajednica pružanjem kvalitetnih usluga svima, a posebno ranjivim i socijalno isključenim grupama stanovništva. Projekat, koji finansira Vlada Švicarske a provode Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice (HUG), pomaže entitetskim ministarstvima zdravlja i obrazovanja i drugim relevantnim ustanovama i organizacijama da postignu ovaj cilj.Kako bi projekat kontinuirano osiguravao relevantnost svojih aktivnosti i njihovu usklađenost sa sestrinskom profesijom, podržaće uspostavljanje Savjetodavnog odbora medicinskih sestara (SOMS) koji će poslužiti kao dodatni instrument da se čuje glas članova profesije.SOMS će činiti tri do pet medicinskih sestara/tehničara iz BiH, koji će blisko sarađivati sa međunarodnim savjetnikom za sestrinstvo. Njihov zadatak će biti da projektu daju preporuke, mišljenje i savjete vezane za sestrinsku profesiju.

Odabir podobnih kandidata biće zasnovan na sljedećim kriterijima:• iskustvo u sestrinskoj profesiji• nivo obrazovanja• dosadašnji doprinos sestrinskoj profesiji• veza sa sestrinskim organizacijama• sposobnost za timski rad• vještina pisanja i izlaganja

• poznavanje engleskog jezikaZainteresovani treba da dostave biografiju, kao i pismo motivacije kojim će iskazati spremnost i raspoloživost da predstavljaju sestrinsku profesiju i daju doprinos projektnim intervencijama do 31. marta 2019. na proses@fondacijafami.org, sa napomenom u predmetu (Subject) email-a SOMS.Kontaktirani će biti samo kandidati koji uđu u uži izbor. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti