Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

Prosječna neto plaća u BiH u decembru 842 KM

marke

Prema podacima Agencije za statistiku BiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u BiH u decembru prošle godine iznosila je 842 KM i nominalno je viša za dva posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je manja za 0,1 posto u odnosu na decembar 2014.

Najniža prosječna neto plaća bila je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane 529 KM, u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima je iznosila 532, a u građevinarstvu 535 KM.

Prosječna neto plaća u decembru 2015. u finansijskim i djelatnostima osiguranja iznosila je 1.409 KM, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji 1.363, dok je u sektoru informacija i komunikacija iznosila 1.298 KM.

U decembru prošle godine prosječna bruto plaća u BiH iznosila je 1.309 KM i nominalno je viša za dva posto u odnosu na prethodni mjesec, te niža za 0,1 posto u odnosu na decembar 2014.

VIJESTI

Najnovije vijesti