Ponedjeljak, 25 Septembra, 2023

Prosječna plaća u januaru 846 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u BiH u januaru iznosila je 846 KM i nominalno je niža za 0,8 posto u odnosu na decembar prošle godine, te viša za dva posto u odnosu na januar 2016. godine.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najniža prosječna neto plaća od 540 KM bila je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane, u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima je iznosila 553 KM, dok je prosječna neto plaća u građevinarstvu iznosila  559 KM.

U finansijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plaća u januaru iznosila je 1.404 KM, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1.368 KM, dok je prosječna neto plaća u sektoru informacija i komunikacija iznosila 1.210 KM.

Prosječna  bruto plaća u BiH  u januaru iznosila je 1.312 KM  i nominalno je niža za jedan posto u odnosu na decembar 2016. godine, te viša za dva posto u odnosu na  januar 2016.

VIJESTI

Najnovije vijesti