Srijeda, 21 Februara, 2024

U prošloj godini vozovima Željeznica FBiH prevezeno 355.000 putnika

U 2017. godini prevezeno je 8.873.000 tona robe ili 10.000 tona više nego u
prethodnoj. U odnosu na plan prevezeno je 23.000 tona više, a dominira unutrašnji saobraćaj sa 5.948.000 prevezenih tona, kaže se u saopćenju Vlade FBIH.

Najveći obim prevoza ostvaren je za Elektroprivredu BiH (4.045.891 tona), Arcelor
Mittal Zenica (2.525.725 tona), GIKIL Lukavac (1.073.276 tona) i Aluminijski kombinat Mostar (245.020 tona).

Ostvareno je ukupno 743.600.000 netotonskih kilometara, što je za četiri posto više u odnosu na plan.

U prošloj godini prevezeno je 355.000 putnika, a godinu ranije 258.000, što je za
97.000 putnika više, dok je odnosu na plan povećanje od 13.000 putnika ili četiri posto.

Ostvareno je 21.900.000 putničkih kilometara, a u 2016. godini 12.900.000, što je 1.300.000 ili šest posto više u odnosu na plan.

Ovo povećanje je rezultat uvrštavanja u promet modernih i komfornih talgo vagona, čime je kvalitet usluge znatno povećan. Zastarjeli kapaciteti koji su korišteni u lokalnom putničkom saobraćaju zamijenjeni su elektromotornim garniturama i RIC vagonima. (KLIX)

 

VIJESTI

Najnovije vijesti