Utorak, 25 Juna, 2024

Radnici iz BiH ponovo mogu u Njemačku

Radnici sa zapadnog Balkana se, nakon pauze koja je prouzrokovana pandemijom kovida-19, ponovo mogu prijaviti za rad u Njemačkoj.

Naime, kako nam je potvrdio Dominik Erentraut, zamjenik glavnog portparola Saveznog ministarstva za rad i socijalnu zaštitu Njemačke, od 4. jula su praktično sva ograničenja ukinuta, i kad je u pitanju Pravilo za zapadni Balkan i drugi programi za zapošljavanje naših radnika u toj zemlji.

“Njemačko ministarstvo unutrašnjih poslova je usljed pandemije kovida-19 i na nivou EU ograničilo ulazak iz trećih država. Ova ograničenja su od strane Ministarstva unutrašnjih poslova za BiH ukinuta 4. jula i ni za jednu od šest zemalja obuhvaćenih Pravilom za zapadni Balkan više ne postoje ograničenja. Time su ponovo omogućena zapošljavanja u Njemačkoj putem Pravila za zapadni Balkan. Međutim, treba naglasiti da je u svakom trenutku ponovo moguće uvođenje ograničenja, u zavisnosti od razvoja situacije izazvane pandemijom”, objasnio je Erentraut.

Kada je riječ o Pravilu za zapadni Balkan, pojasnio nam je da ono nikad nije bilo ukinuto, posebno ne nakon što je, kako je naglasio, početkom godine ponovo produženo na period od tri godine, odnosno do kraja decembra 2023. godine.

VIJESTI

Najnovije vijesti