Nedjelja, 14 Aprila, 2024

Sastanak sa studentima u sklopu kampanje: Čuješ, vidiš, znaš – Reaguj!

U prostorijama U.G. Vive Žene Tuzla u srijedu, 27. januara 2021. godine u sklopuaktivnosti „od vrata do vrata“ koja će biti realizirana tokom februara u svim općinamaTuzlanskog kantona, održan je uvodni sastanak sa studentima sa Filozofskog fakultetaTuzla.

U okviru navedene aktivnosti planirano je da studenti i policijski službenici u svojimlokalnim zajednicama razgovaraju sa građanima na temu nasilja u porodici, te ihinformišu o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, mogućnostima zaštite žrtava krozpovećan broj predlaganja zahtjeva za zaštitne mjere, postojanju Sigurne kuće napodručju TK i drugih institucija koje su subjekti zaštite kada se govori o nasilju uporodici. Održani sastanak je prvi susret na kojem su studenti upoznati sa projektom i kampanjomu okviru koje će učestvovati kroz aktivnost „od vrata do vrata“. Iz Vive Žene smatraju dase kroz ovu aktivnost najdirektnije vrši prevencija i pružaju informacije o obaveziprijavljivanja nasilja i mjerama podrške i zaštite žrtava. U narednom periodu planiraju se dvije jednodnevne edukacije za sve učesnikepomenute aktivnosti, policijske službenike i studente, na kojoj će se bliže upoznati skomunikacijom, nasiljem u porodici i provedbom same aktivnosti.Sa velikom kampanjom „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ, prijavi nasilje u porodici na 122 krenulo se u novembru 2020. godine, a trajat će do kraja aprila tekuće godine.Kampanja je dio projekta koji realizira U.G. Vive Žene Tuzla pod nazivom „Prevencija isprječavanje nasilja na području TK“, u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi,mijenjanje stavova“, koji finansira EU, a provodi UN Women.

VIJESTI

Najnovije vijesti