Petak, 19 Aprila, 2024

Sedmica sudske nagodbe od 21.septembra do 02. oktobra

Građani i građanke Bosne i Hercegovine čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima imaju priliku svoj predmet riješiti sudskom nagodbom u skraćenom postupku, a u okviru Sedmice sudske nagodbe od 21. septembra do 2. oktobra, saopćeno je iz Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).  

Kako se nadalje navodi, sudska nagodba je brži i jeftiniji način rješavanja sudskih sporova koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu. Na ovaj način, stranke i sud pošteđeni su dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odgađanja ročišta i eventualnog drugostepenog postupka te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka. Sedmice sudske nagodbe se organizuju na inicijativu VSTV-a BiH u svim sudovima u BiH radi rješavanja većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. 

– Stranke koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom, obratiti svom sudu ili postupajućem sudiji, te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će, u skladu sa prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka, nastojati da se spor riješi nagodbom – navodi se. 

Iz VSTV-a napominju kako u sudskoj praksi BiH taj način mirnog rješavanja sporova nije dovoljno iskorišten, te kako predstavlja efikasan način rješavanja svih vrsta predmeta parničnog i vanparničnog postupka, a naročito predmeta koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radnih sporova, isplatu dugova i naplatu potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo. Stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti uvijek, neovisno o vremenu održavanja Sedmica sudske nagodbe, koje realizuje VSTVBiH u saradnji sa svim sudovima u BiH, navodi se u saopćenju.

VIJESTI

Najnovije vijesti