Srijeda, 28 Februara, 2024

Sevdalinka – važan dio našeg kulturnog naslijeđa

Organizacija konferencije na temu „Nominacija sevdalinke za upis na Reprezentativnu listu
nematerijalnog kulturnog naslijeđa čovječanstva“ bila je tema današnjeg sastanka premijera
Tuzlanskog kantona Bege Gutića i ministra za kulturu, sport i mlade Srđana Mićanovića sa
organizatorima i članovima Udruženja muzičkih umjetnika Tuzla, Ramizom, Rašidom i Dejanom
Milkunićem.
„I ova konferencija, koja je planirana za 25. januar 2018.godine u Bosanskom kulturnom centru
u Tuzli, pored brojnih drugih aktivnosti koje provodimo, dio je većeg projekta „Sevdalinka kulturno –
historijsko nematerijalno blago BiH“, a konačni cilj nam je da ukažemo na značaj i predstavimo
sevdalinku u izvornom obliku kako kod nas tako i u svijetu kao važnog dijela kulturnog naslijeđa. Uz
predstavljanje naš cilj je i čuvanje takvog kulturnog naslijeđa“ istakao je bračni par Milkunić, koji već
desetak godina rade na ovom projektu.
„Organizovanjem Konferencije želimo da ukažemo na kulturno-historijsku i umjetničku
vrijednost sevdalinke, kao jednog od najznačajnijih elemenata nematerijalnog kulturnog naslijeđa
Bosne i Hercegovine, te da doprinesemo povećanju svijesti o važnosti sevdalinke, na lokalnom,
nacionalnom i međunarodnom nivou“, zaključili su Milkunići.
Kako je danas rečeno, namjera konferencije je da okupi profesore Umjetničkih akademija i
drugih visokoškolskih ustanova koje komuniciraju s temom simpozija, učitelje i nastavnike u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, umjetničkim školama i visokim učilištima,
zaposlenike u oblasti kulture te druge relevantne subjekte koji već rade, te one koji svojim
aktivnostima mogu pomoći u realizaciji ovog projekta.
Među brojnim vidovima nematerijalnog naslijeđa u Bosni i Hercegovini veoma vrijedan
dio naše kulturne i historijske baštine je sevdalinka i ona kao takva mora biti sačuvana u svom
izvornom obliku. To je obaveza svih nas koji se nalazimo na odgovornim funkcijama“ rekao je
premijer Gutić i dodao da je upravo jedna od intencija Vlade bila da kroz rekonstrukciju Vlade i
formiranje posebnog Ministarstva za kulturu, sport i mlade, više prostora i pažnje posveti i ovoj
djelatnosti.
Premijer je na današnjem sastanku obećao da će Vlada, kao što je to radila i do sada, u skladu
sa svojim mogućnostima, podržati organizaciju ove konferencije, te se zahvalio bračnom paru
Milkunić, kao i svim ostalim učesnicima ovog projekta što su našli elana i entuzijazma da se bave
ovim pitanjem

VIJESTI

Najnovije vijesti