Subota, 20 Jula, 2024

Smanjen broj upisanih učenika u obdaništa, osnovne i srednje škole

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2020/2021. godini. U školskoj /pedagoškoj 2020/2021. godini na području Tuzlanskog kantona radilo je 142 ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, a odgojno-obrazovni proces realizirao se i u 16 područnih odjeljenja predškolskih ustanova i 124 objekta područnih osnovnih škola. U Tuzlanskom kantonu u pedagoškoj 2020/2021. godini za rad sa djecom predškolskog uzrasta registrirano je 21 predškolska ustanova, od toga 9 javnih, čiji su osnivači općinska/gradska vijeća, i 13 privatnih predškolskih ustanova.

Obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, djece od 6 mjeseci do 6 godina života, (bez obaveznog programa) na području Tuzlanskog kantona je oko 18%. U općinama Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak nema javnih predškolskih ustanova. Ipak, u pedagoškoj 2020/2021. godini predškolskim odgojem i obrazovanjem bilo je obuhvaćeno 2.988 djece, raspoređenih u 133 odgojnih grupa sa kojima je radilo 254 odgajatelja i njegovatelja, a što je za 205 djece manje nego u godini koja je prethodila. Kada su u pitanju investicije u ovoj oblasti, treba konstatovati da je u predškolskim ustanovama u pedagoškoj 2020/2021. godini investirano u vrijednosti od 247.552,63 KM, tako da su u određenoj mjeri poboljšani uslovi rada, u odnosu na prethodne godine, ali i dalje postoji potreba za ulaganjima.

Iako u otežanim uslovima, školska 2020/21. godina je realizirana uspješno. U odnosu na prethodnu školsku godinu kada je osnovno obrazovanje pohađalo 37.720 učenika i školske 2020/21.godine je nastavljen trend smanjenja broja učenika koji pohađaju osnovni odgoj i obrazovanje, tako da je u odnosu na prethodnu školsku godinu broj učenika manji za 705 (37.015). Osnovno obrazovanje realiziralo se u 89 centralnih i 124 područnih škola na području našeg kantona. Eksternu maturu je polagalo ukupno 3.767 učenika, te je prosječan uspjeh polaganja eksterne mature 61,39% osvojenih bodova. Osnovne škole su u školskoj 2020/2021. godini vršile ulaganja u rekonstrukcije krovova, mokrih čvorova, centralnog grijanja, zamjenu stolarije, nabavku namještaja, školskih učila, opreme, knjiga za biblioteke u ukupnom iznosu od 4.680.757,21 KM.

Kada je u pitanju srednje obrazovanje, u 32 javne srednje škole u školskoj 2020/2021. godini nastavu je pohađalo 14.792 učenika raspoređenih u 704 odjeljenja, što je za 190 učenika manje nego prethodne školske godine. Ono što je takođe značajno istaći je da većina učenika koji završe osnovno obrazovanje na području Tuzlanskog kantona nastavljaju obrazovanje u nekoj od srednjih škola. U junskom roku, od ukupno 2.607 prijavljenih učenika, njih 2.513 je pristupilo polaganju eksterne mature. Prosječan uspjeh na maturi je 3,29. Odličan uspjeh je postiglo 492 učenika, vrlo dobar 963, dobar 442 učenika, dovoljan 21, dok je 595 učenika postiglo ocjenu nedovoljan. Većina srednjih škola su u školskoj 2020/2021. godini ostvarile ulaganja u rekonstrukcije krova, mokrih čvorova, centralnog grijanja, podova, zamjenu stolarije, nabavku namještaja, učila i opreme, knjiga za lektiru i drugih potreba u ukupnom iznosu od 603.644,41 KM. I pored toga i dalje postoji potreba za ulaganjima i to prvenstveno za rekonstrukcije, nabavku učila, opreme za kabinete, laboratorije i radionice, kao i namještaja.

VIJESTI

Najnovije vijesti