Nedjelja, 14 Jula, 2024

Srebrenik opet pod vodom

vlado

 

Općinu Srebrenik je u kasnim popodnevnim satima, juče je  zadesilo jako nevrijeme praćeno obilnim padavinama – kišama koje su prouzrokovale ponovne poplave i velike štete.  Rijeka Tinja i njene pritoke su se već predveče počele izlijevati iz svojih korita i plaviti stambene, pomoćne i privredne objekte.  Bujice su ponovo oštetile skoro sve putne komunikacije a prijete i klizišta, kako stara tako i nova.  Štab Civilne zaštite ovim putem apeluje na sve građane koji se nalaze u blizini korita rijeke Tinje i njenih pritoka, kao i one čiji su stambeni objekti na starim klizištima ili u blizini istih da preduzmu sve mjere predostrožnosti i izvrše pripreme za H I T N U evakuaciju djece i starijih osoba.  Kod stambenih objekata kojima prijete poplave izvršiti evakuaciju na više spratove kuća, izmjeste stoku i živinu na sigurna mjesta,  podignu stvari i pokućstvo na gornje spratove, a posebnu brigu povesti o zalihama hrane i pitke vode koje takođe treba izmjestiti na sigurna mjesta i više spratove.  Apeluje se na sve naše stanovnike da pomognu jedni drugima a posebno starijim i nemoćnim osobama, djeci i ženama.  Štab civilne zaštite je u stalnom zasijedanju, prati situaciju i koordinira akcijama spašavanja i evakuacije.  Naši vatrogasci sa svim raspoloživim ljudstvom, vozilima i opremom su na terenu i u službi spašavanja ugroženih stanovnika naše općine.  Prema dojavama sa terena prekinute su putne komunikacije, Cerik – Srednja Špionica – Tutnjevac, put u Podpeću kod firme „AKSEMONT“, put za Crveno Brdo i Memiće zbog velikog klizišta, put za Blagiće takođe prekinut usljed klizišta.  Do sada je poplavljeno 147 stambenih objekata a evakiusane su 22 porodice.  Vodostaj rijeke Tinje na mjernom mjestu kod Koprića mosta u 3 sata je dostigao svoj maksimum, preko 4,5 metra, jutros je 3,5 metara.  Molimo naše stanovnike da za bilo kakve dojave sa terena koriste dobro poznate telefone; Štab civilne zaštite općine Srebrenik 121, Vatrogasne jedinice 123,  Policijiske stanice Srebrenik 122. Uskoro najnovije informacije s terena.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI