Srijeda, 21 Februara, 2024

Srednjeročni planovi projekata javno – privatnog partnerstva

Vlada TK je danas usvojila srednjeročne planove potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva koje su dostavili Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo zdravstva.

Prema ovim planovima u periodu 2018 – 2020. godina Ministarstvo obrazovanja i nauke je planiralo tri projekta od kojih je Unaprjeđenje prostornih kapaciteta Kampusa Univerziteta u Tuzli već urađeno idejno rješenje, dok se Izgradnja školskih objekta JU Osnovna muzička škola Tuzla i JU Srednja muzička škola „Čestimir Mirko Dušek” u Tuzli, te Izgradnja škola i fiskulturnih sala na području Tuzlanskog kantona nalaze samo u fazi ideje.

Procjenjuje se da je vrijednost ovih projekata oko 32 miliona KM. Kada je u pitanju srednjeročni plan Ministarstva zdravstva, ovim dokumentom se za JZU Univerzitetski klinički centar predviđaju tri projekta: Urgentni centar i višespratna garaža, za što postoji adekvatno idejno rješenje, te Centar za dijalizu i Centar za radiohirurgiju, koji se nalaze samo u formi ideje. Procijenjena vrijednost sva tri ova projekta je 23 miliona KM.

VIJESTI

Najnovije vijesti