Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

Stari grad Srebrenik biser turističke ponude TK

Predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK – Odjeljenje turizma posjetili su Općinu Srebrenik povodom početka radova na uređenju pristupne pješačke staze na Starom gradu.

Pored neposrednog uvida u sve dosadašnje realizirane aktivnosti na samom lokalitetu Starog grada u Srebreniku, kao jednoj od najatraktivnijih turističkih lokacija Tuzlanskog kantona, vođeni su i razgovori o daljnjim zajedničkim aktivnostima Ministarstva i Općine, kako bi ovaj lokalitet u što skorije vrijeme zadovoljio sve neophodne kriterije, sa aspekta sigurnosti i potpunijeg ugođaja, za masovniji oblik turističkih posjeta.

Zajednički su konstatovane mjere koje će biti realizovane u veoma kratkom roku a koje će doprinijeti da sa početkom naredne školske godine ovaj lokalitet bude dostupan i školskim eksurzijama kako učenika sa područja Tuzlanskog kantona, tako i s prostora BiH.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI