Četvrtak, 23 Maja, 2024

U Domu zdravlja Tuzla počela primjena programa e-zdravstvene legitimacije

Kako saopćavaju iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, danas je počela primjena programa e-zdravstvene legitimacije za osigurana lica Grada Tuzle koji zdravstenu zaštitu ostvaruju u JZNU Dom zdravlja Tuzla.

Aplikacija e-zdravstena legitimacija zvanično je puštena u rad u Domu zdravlja Tuzla i od danas osigurana lica mogu koristiti usluge aplikacije koja ima za cilj da osiguranim licima pruži najbrži i najkvalitetniji način ostvarivanja prava, koja će ostvarivati direktno u zdravstvenim ustanovama bez kartica, dakle samo kroz aplikaciju.

Prezentaciji su prisustvovali premijer Tuzlanskog kantona, Jakub Suljkanović, ministar zdravstva Tuzlanskog kantona, dr. Bahrudin Hadžiefendić, predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te predstavnici menadžmenta i ostalog medicinskog kadra JZNU Dom zdravlja Tuzla.

Svi prisutni iskazali su zadovoljstvo današnjom prezentacijom i pohvalili projekat implementacije e-zdravstvena legitimacija, te potvrdili značaj ovog projekta za građane Tuzlanskog kantona u ostvarivanju njihovih prava.

Ovaj vid sistema podrazumijeva pokretanje potpuno novog elektronskog sistema unosa i pregleda podataka, koji će zamijeniti upotrebu klasične zdravstvene legitimacije.

Aplikacija će funkcionisati na bazi postojećih podataka koje sadrži npr. lična karta, vozačka ili pasoš, odnosno, dokumenti sa bar kodom. Riječ je o bar kodu koji posjeduju navedeni dokumenti a koji sadrži osnovne podatke osiguranog lica, na osnovu kojih se i vrši identifikacija.

Na današnjoj prezentaciji prisutni su upoznati i sa osnovnim prednostima aplikacije, koje se odnose prije svega na smanjenje posjeta stranaka u poslovnicama, lakši uvid u stanje osiguranog lica, bolje ažuriranje podataka i sl.

Treba naglasiti da je ovaj projekat u cjelosti besplatan za građane i izrađen je vlastitim kadrovima u dugogodišnjem radu i planiranju odgovornih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj prezentaciji ministar zdravstva Hadžiefendić i premijer Jakub Suljkanović  prvi su testirali funkcionalnost  programa e-zdravstena legitimacija, i potvrdili ispravnost i prednost samog programa.

Treba istaći da su izvršena testiranja programa i u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona i većina ustanova su tehnički osposobljeni da koriste ovaj sistem, sa izuzetkom nekih od domova zdravlja kojima su potrebna minimalna ulaganja u tehničku opremljenost.

U narednom periodu planirano je uvezivanje i ostalih zdravstvenih ustanova, te će se primjena programa e-zdravstvena legitimacija uvodit  postepeno, koliko to bude dozvoljavala tehnička opremljenost ustanova.

VIJESTI

Najnovije vijesti