Subota, 24 Februara, 2024

Sve manje učenika i studenata u BiH

U školskoj 2018/2019. godini na prvi ciklus studija visokog obrazovanja u BiH u zimski semestar upisano je 87.548 studenata. Od toga je 75.580 studenata upisano na sve godine studija, a 11.968 su apsolventi.

U 2018. godini diplomiralo je/završilo akademske ili strukovne studije 14.220 studenata, što je za 2,5 % manje u odnosu na školsku 2017. godinu, piše BiznisInfo na osnovu podataka Agencije za statistiku BiH.

Od ukupnog broja diplomiranih/završenih studenata 59 % su studentice.

Od ukupnog broja diplomiranih/završenih studenta na visokim školama diplomiralo je 6,7%,a na univerzitetima 93,3%.

Srednje škole

U školskoj 2018/2019. godini u BiH u 313 srednjih škola upisano je 117.764 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 6.384 učenika, ili 5,1 %.

Najveći broj učenika pohađa tehničke škole 55,1%, zatim gimnazije 22,8%, dok je u stručnim školama 18,9% učenika.

Na kraju školske 2017/2018. godine 33.017 učenika je završilo srednju školu, što je u odnosu na kraj 2016/2017. godine više za 1.256 učenika ili 4%. Odnos muških i ženskih učenika koji su završili školu je 50,4% muških i 49,6% ženskih. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti