Srijeda, 21 Februara, 2024

Svjetska zdravstvena organizacija: Fokus u BiH treba biti na prevenciji bolesti

Predstavnici zdravstvenih vlasti u BiH i eksperti iz regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Evropu okupili su se jučer u Sarajevu na završnoj konferenciji o projektu koji je realiziran u BiH a usmjeren je na poboljšanje zdravlja stanovništva.

Direktorica Ureda za nezarazne bolesti i promociju zdravlja u Regionalnom uredu WHO za Evropu Bente Mikkelsen kazala je da je akcioni plan u Bosni i Hercegovini u harmoniji i sa regionalnim i sa evropskim akcionim planom, ali još ima dosta zadataka i aktivnosti na poboljšanju zdravlja za svu populaciju u ovoj državi.

Mišljenja je da se svi sektori u državi moraju fokusirati na prevenciju nezaraznih bolesti te nezdravih načina i životnih stilova, kao i da promoviranje fizičke aktivnosti. Svjetska zdravstvena organizacija će, kazala je, i dalje pružati podršku i pomoć Bosni i Hercegovini u svim tim sektorima.

U okviru tog projekta resorni ministar u Vladi RS Alen Šeranić izdvojio je akcioni plan za unapređenje prevencije i kontrole masovnih nezaraznih bolesti za koji kaže da je putokaz šta treba raditi u narednih sedam godina u Republici Srpskoj, da bi se omogućilo da pojedinac primjenjuje zdrave životne stilove.

”Istraživanje kvalitete ulične hrane u Banjoj Luci i Sarajevu ukazalo je na visok nivo soli i trans masti u toj hrani. Morat ćemo poduzeti mjere da ono što nam je najlakše dostupno bude i što zdravije”, naglasio je.

Po njegovim riječima, a nevezano za taj projekt, standardizirani su jelovnici u vrtićima, slijedi proširenje i na škole. Namjera im je da to, što nauče i primjenjuju u tom ambijentu, djeca prakticiraju i kući.

”Tim aktivnostima, dio smo evropske politike za zdravlje. Zdravstvo na zdravlje utječe samo deset posto. Ostalo je stvar ostalih sektora (saobraćaja, trgovine, turizma, poljoprivrede…”, naglasio je.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar naglašava da kronične nezarazne bolesti dosta opterećuju zdravstveni sistem. Usvajanjem akcionog plana stvoren je, kaže, pravni okvir s raznim aktivnostima sve u cilju smanjenja broja oboljelih i umrlih od kroničnih nezaraznih bolesti.

Maja Zarić iz Ambasade Švicarske u BiH naglasila je da je Vlada Švicarske godinama već partner zdravstvenim autoritetima u BiH, u reformskim procesima koji su usmjereni prvenstveno na jačanje usluga i kvaliteta primarne zdravstvene zaštite. Ponovila je da ‘ulaganjem u bolje i kvalitetnije zdravstvene usluge, ustvari ulažemo u zdravlje stanovništva’.

”Zdravlje stanovništva ne može biti u fokusu samo zdravstvenog sektora. Zato smo se, kroz ovaj projekt, bavili uključivanjem i drugih sektora odnosno radili na međusektorskim aktivnostima koje doprinose stvaranju zdravijeg okruženja i podržavaju zdravije stilove života stanovništva. Iz naše perspektive, to je investicija u bolje zdravlje stanovništva i smanjenje komplikacija kod onih koji su već bolesni”, kazala je.

Projekt je nazvan ‘Jačanje i unapređenje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u BiH’, a obuhvatio je i podizanje nivoa znanja timova obiteljske medicine za rad sa pacijentima i na promociji zdravlja.

Okarakteriziran je i kao važan doprinos naporima resornih ministarstava da podignu kvalitetu usluga i promoviraju odgovornost svakog pojedinca, ali i svih sektora, društva u cjelini na pitanjima koja se tiču zdravlja.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti