Srijeda, 29 Novembra, 2023

Svjetski dan osoba s invaliditetom obilježen u Srebreniku

U sklopu 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja Islamic Relief Bosne i Hercegovine u saradnji sa Školom debate Srebrenik organizuje niz aktivnosti i radionica u cilju podizanja svijesti protiv rodno zasnovanog nasilja.

3.decembar je Svjetski dan osoba s invaliditetom te je povodom ovog dana održana radionica,  predavanje od strane bach. specijalista Edukacije i rehabilitacije Vahida Kešetović-Alić i ulična šetnja članova Škole debate kako bi se podigla svijest da djeca,  mladi i odrasli s invaliditetom  trebaju ostvariti svoja prava.
Procjenjuje se da milijarde ljudi koji žive s invaliditetom suočavaju se sa mnoštvom prepreka da ravnopravno sudjeluju u društvu.
Prema podacima SZO u prosjeku 15% stanovnika jedne zemlje čine osobe s invaliditetom.
U Bosni i Hercegovini ima oko 568.740 osoba s invaliditetom.

-“Islamic Relief Bosne i Hercegovine poziva sve državne i lokalne institucije da se uključe u akciju jer zajedničkim
djelovanjem možemo i moramo obezbijediti jednaka mogućnosti djeci s invaliditetom. Stigma i diskriminacija se moraju iskorijeniti. Glas djece i osoba s invaliditetom se pojačava ulaganjem u strategije na višem nivoa, “kazala je Mersiha Karić,  socijalni radnik, FP.za rodnu ravnopravnost.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI