Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

Svjetski dana parkinsonove bolesti – 11. april

parkinsonova-bolest-1338199110-167790

U svijetu se 11. april obilježava kao Svjetski dana parkinsonove bolesti. Parkinsonova bolest predstavljatreći najučestaliji neurološki poremećaj od kojeg u svijetu boluje oko šest miliona ljudi. Unatoč napretku struke i novim spoznajama o ovoj bolesti, još  uvijek nije poznat uzrok oboljenja.   Prema riječima prof.dr. Almase Kapidžić, šefica Odjela za neurologiju najveći problem za pacijente predstavljaju lijekovi koji su slabo zastupljeni na esencijalnoj listi, na kojoj se trenutno nalaze samo dva lijeka iz grupe antiparkinsonika.  Prof.dr.Osmana Sinanovića, načelnik Klinike za neurologiju UKC –a Tuzla ističe da se  broj oboljelih u Tuzlanskom kantonu kreće oko 500, dok je na prostoru Bosne i Hercegovine taj broj veći i do pet puta.  “Pacijenti sa parkinsonovom bolesti prije uvođenja terapije za ovo oboljenje su umirali unutar pet do 10 godina, danas uz adekvatan tretmanmogu imati relativno kvalitetan život. Mi na Klinici za neurologiju UKC Tuzla  imamo kadar da uspostavi dijagnozu i terapijski protokol, ali naši pacijenti nemaju mogućnost da primaju adekvatne lijekove”, kazao je prof. dr. Sinanović.

VIJESTI

Najnovije vijesti