Četvrtak, 7 Decembra, 2023

U BiH u prošloj godini jedan stanovnik proizveo je prosječno 356 kg komunalnog otpada

Bosna i Hercegovina je u 2021. godini generirala 1,2 miliona tona komunalnog otpada, što je za 1,8% više u odnosu na 2020. godinu.

Stanovnik Bosne i Hercegovine proizveo je u prosjeku 356 kg komunalnog otpada u 2021. godini.

U 2021. javnim odvozom je prikupljeno 940 405 tona komunalnog otpada, što je 1,9% više u poređenju sa 2020. Podaci koji ukazuju na porijeklo stvaranja prikupljenog komunalnog otpada pokazuju da je najveći porast bio registrovan u sakupljanju otpada iz domaćinstava, čak 80,9% ukupno prikupljenog otpada.

Tretman komunalnog otpada 973 hilj. tona otpada je prispjelo na kontrolirana odlagališta
otpada, od toga je trajno odloženo 99,3% otpada, kao opcija zbrinjavanja. Stopa odlaganja komunalnog otpada manja je za 11,1% u 2021. godini, što je primjetan pad u odnosu na
2020.

Trenutni trend ukazuje na to da treba učiniti više na prevenciji stvaranja otpada, kao i na značajnom povećanju stope recikliranja u narednim godinama. RTV SLON

VIJESTI

Najnovije vijesti