Ponedjeljak, 20 Maja, 2024

U Drugoj osnovnoj školi u Srebreniku obilježen Međunarodni dan tolerancije

U povodu Međunarodnog dana tolerancije koji se obilježava sredinom novembra, u Drugoj osnovnoj školi u Srebreniku je upriličino nekoliko aktivnosti kako bi se ukazalo na važnost obilježavanja ovog datuma.

1996. godine Generalna skupština UN-a je usvojila Rezoluciju 51/95 proglašavajući 16. novembar za Međunarodni dan tolerancije.Ovo je uslijedilo nakon što su države članice UNESCO-a 16. novembra 1995. usvojile Deklaraciju o načelima tolerancije. Između ostalog, Deklaracija potvrđuje da tolerancija nije ni popuštanje ni ravnodušnost, nego je poštovanje i uvažavanje bogate raznolikosti kultura našega svijeta, naših oblika izražavanja i načina na koji možemo biti ljudi.

Učenici su zajedno sa svojim nastavnicima pripremili prigodne plakate na ovu temu, transparente i poruke.Kako je istaknuto, veoma je važno da u našoj BiH više govorimo o ovoj temi. Učiti djecu tolerantnom ponašanju trebamo još od najranjih dana jer je tolerancija osnov suživota, pogotovo na našim prostorima.

Obilježavanju Dana tolerancije u Drugoj osnovnoj školi prisustvovali su učenici debatnih sekcija Prve osnovne škole i O.Š.Rapatnica, kao i nekoliko učenika MSŠ Srebrenik.Tom prilikom održali su debatu pod nazivom “Maske ne bi trebale biti obavezne za djecu”.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI