Subota, 25 Maja, 2024

U Srebreniku realizirana kampanja “Borba protiv nasilja u porodici”

U sklopu petodnevne kampanje pod nazivom “Borba protiv nasilja u porodici”, danas je na gradskom šetalištu u Srebreniku organiziran informativni punkt, na kojem je građanima distribuiran tematski promotivni materijal o problem nasilja u porodici. Građani su imali priliku popuniti i anonimni anketni listić o mišljenjima i iskustvima u vezi s nasiljem u porodici, ali i direktno postaviti pitanja policijskim službenicima PS Srebrenik o prevenciji nasilja u porodici.

Cilj kampanje je, ističu predstavnici PS Srebrenik, podizanje svijesti o problem nasilja u porodici, ali i podsticanje žrtava nasilja i svih građana da nadležnim organima prijave sve oblike nasilja u porodici. U MUP-u Tuzlanskog kantona godišnje se evidentira između 600 i 700 prijava krivičnih djela nasilja u porodici, ali sve prijave ne rezultiraju Izvještajem Kantonalnom tužilaštvu TK, jer pojedine žrtve koriste zakonsku mogućnost odustajanja od prijave. Petodnevnu kampanju “Borba protiv nasilja u porodici” realizira MUP Tuzlanskog kantona, u saradnji s Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a i Uredom Vlade SAD-a za saradnju agencija za provođenje zakona u borbi protiv narkotika.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI