Nedjelja, 14 Jula, 2024

Završena sjednica OV Srebrenik – usvojeni zaključci o zahtjevima dijela vijećnika i neformalnih grupa

vijece i ostalo 083

Vijećnici Općinskog vijeća Srebrenik su, na današnjoj sjednici usvojili usaglašene zaključke s jučerašnje sjednice Kolegija Općinskog vijeća Srebrenik, koji se odnose na zahtjeve dijela vijećnika i neformalnih grupa građana s ciljem poboljšanja općeg stanja na podrčju općine Srebrenik:

-Paušale vijećnika OV Srebrenik smanjiti za 50%

-Naknade svim komisijama i radnim tijelima koje imenuje OV i općinski načelnik smanjiti za 50%

-Poduzeti sve mjere u zaustavljanju zapošljavanja u općinskim organima uprave Srebrenik

-U skladu sa zakonskim odredbama izvršiti reviziju zapošljavanja u proteklih 5 godina u općinskim organima uprave, javnim preduzećima i  javnim ustanovama čiji je osnivač općina Srebrenik

-Naknade upravnim i nadzornim odborima u javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač općina Srebrenik utvrditi u iznosu od 50,00 KM

-Općinski načelnik prihvata inicijativu kada su u pitanju šefovi službi, u cilju izvršenja detaljne analize rada svih službi, te preduzeti odgovarajuće mjere u cilju realizacije navedene inicijative. pri tome će koristiti trenutne uposlenike organa uprave Srebrenik koji ispunjavaju zakonske i druge uslove za obavljanje navedenih poslova

– U javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač općina Srebrenik sva nova zapošljavanja za koja se ukaže potreba, obavezno raspisati javne oglase, a sve u cilju transparentnog zapošljavanja, vodeći računa o boračkim i socijalnim potrebama

-Hitno razmotriti sve zakonske uslove koji se odnose na izdavanje upotrebnih dozvola za poslovne i stambene objekte na području općine Srebrenik, s posebnim akcentom na proizvodne objekte, a što je u domenu i nadležnosti OV i općinskog načelnika. Sve rokove svesti na minimum, kao i cijene navedenih dozvola svesti na minimalan iznos u odnosu na okruženje, s ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta

Iznos sredstava iz prve i druge tačke zaključaka usmjeriti u poseban fond o čemu će odluku donijeti OV i općinski načelnik

-U cilju realizacije navedenih zaključaka svako iz svoje nadležnosti će krenuti odmah.

Sjednica je nastavljena usvajanjem odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje 4 člana Općinske izborne komisije.

Vijećnici su danas razmatrali 17 tačaka dnevnog reda.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI