Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

UIPIL – Svim pacijentima omogućiti pristup provjerenim i pouzdanim terapijama

Rezultat znanja i iskustva, te entuzijazma članica Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH (UIPL) je ravnopravno članstvo u Evropskoj federaciji farmaceutske industrije i udruženja – EFPIA, sa ciljem ubrzavanja dolaska inovacije do pacijenata, omogućavanja ranog pristupa najboljim i najsigurnijim lijekovima, cjepivima i medicinskim proizvodima.

EFPIA okuplja 36 nacionalnih udruženja i 40 vodećih farmaceutskih kompanija, s ciljem istraživanja, razvoja i omogućavanja pristupa pacijenata inovativnim lijekovima, koji će poboljšati kvalitet života pacijenata. Članstvo u ovom udruženju je veliki iskorak za inovativnu farmaceutsku industriju koja djeluje u BiH, ali ono nosi svoje obaveze i koristi, kojima je krajnji cilj poboljšanje pristupa lijekovima korisnicima zdravstvenog sistema – pacijentima.  

„Cilj je omogućiti pristup inovativnim terapijama svim pacijentima, koje su provjerene i pouzdane.  Udruženje, odnosno njegovih 12 članica, je posvećeno građenju snažnijeg povjerenja između farmaceutske industrije, medicinske zajednice, i društva,“ rekla je Ana Petrović, direktorica UIPLa. Prema njoj, „ključno je omogućiti lijekove provjerenog kvaliteta, koji su sigurni za upotrebu, i koji se koriste u zemljama koje su relevantne za Bosnu i Hercegovinu.“

„Ulazak u evropsku porodicu farmaceutske industrije znači uvođenje transparentnije saradnje ljekara i inovativne farmaceutske industrije, transparetnost procesa načina dolaska lijeka do pacijenta, ali i transparentnost načina utroška novca. Naravno, naš krajnji cilj je što prije dovesti inovativne lijekove, ali i terapije, do pacijenata u BiH, tako da ne moraju čekati po 10 i više godina na nove lijekove,“ izjavio je Damir Babić, predsjednik Upravnog odbora UIPL.

Prim. dr. Harun Drljević, predsjednik Komore ljekara/lječnika FBiH, smatra da „sistem ne postoji bez ljekara, proizvođača lijekova, i pacijenata. A prisustvo inovativnih terapija u liječenju, i transparentnost odnosa farmaceutske industrije i ljekara je upravo onaj segment pokretač u unapređenju brige za pacijenta,“ dodavši da je njemu, kao ljekaru „naročito važno da pacijenti imaju jednak pristup inovativnim terapijama, koje će im omogućiti što normalniji i bezbolniji život.“

U UIPLu su svjesni da samim pristupanjem u EFPIA nije kraj njihovim naporima ka uvođenju inovacija u medicini kao put prema boljem zdravlju ljudi i produbljivanju partnerstva sa svim zainteresiranim stranama radi unaprjeđenja zdravstvenog sustava.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti