Četvrtak, 7 Decembra, 2023

U UKC Tuzla urađena transplantacija pet organa

Tokom noći sa 28. na 29. juni 2018. godine, ljekari iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla po utvrđivanju moždane smrti izvršili su multiviscelarnu eksplantaciju organa i tkiva donora koji je bio hospitaliziran u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla zbog teškog cerebrovaskularnog oboljenja. Nakon izvršene eksplantacije pristupilo se transplantaciji dvije rožnice, dva bubrega i jetre.

Načelnik Klinike za hirurgiju, prof. dr. Zijah Rifatbegović je rekao da je transplantacija jetre protekla uredno, da postoperativni tok protiče bez komplikacija i da je pacijent klinički stabilan. Prema njegovim riječima, ovo je 21 transplantacija jetre urađena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Eksplantaciju i transplantaciju jetre uradio je transplantacioni tim iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, koga su činili hirurzi: prof. dr. Zijah Rifatbegović, kao vođa tima, dr. Zlatan Mehmedović i dr. Maja Kovačević. Supervizor je bio doc. dr. Blaž Trotovšek, hirurg iz Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana. Od anesteziologa učestvovali su: doc. dr. Jasmina Smajić, dr. Merana Rifatbegović i dr. Lejla Vikalo, uz superviziju dr. Radeta Stanića, anesteziologa iz Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana.

Prof. dr. Rifatbegović je istakao da je transplantacioni tim Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla pripravan i spreman 24 sata, sedam dana u sedmici, pružiti podršku i pomoć svim drugim zdravstvenim centrima u BiH u procedurama multiviscelarne eksplantacije i transplantacije kako bi se povećao broj transplantacijskih procedura. Prof. dr. Rifatbegović je naglasio i značaj podrške koju transplantacionom timu pruža menadžment Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, na čelu sa direktorom, prof. dr. Nešadom Hotićem, koji omogućava da se ove visoko sofisticirane transplantacijske procedure rade sa najsavremenijim materijalima i u odgovarajućim uslovima.

Na Klinici za očne bolesti urađene su transplantacije dvije rožnice. Prema riječima dr. Jasmina Zvorničanina, oba pacijenta kojima je urađena transplantacija rožnica su dobro, transplantat je čist i bistar, nema znakova odbacivanja i ukoliko sve bude išlo predviđenim tokom, pacijenti će uskoro biti pušteni na kućno liječenje. Dr. Zvorničanin je istakao da je na Klinici za očne bolesti do sada urađeno 36 rožnica. U transplantacionom timu sa Klinike za očne bolesti u eksplantaciji i transplantaciji organa učestvovali su od hirurga: prim. dr. Halida Basić, dr. Zlatko Mušanović, doc. dr. Meliha Halilbašić, dr. Jasmin Zvorničanin i dr. Muamer Kikanović, a od anesteziologa: dr. Elsada Čičko i dr. Samira Cipurković.

Prema riječima dr.med.sc. Sameda Jagodića, načelnika Klinike za urologiju, kod pacijenata kojima su transplantirani bubrezi postoperativni tok protiče uredno. Prim. dr. Jagodić je istakao da je u proteklih šest mjeseci tekuće godine urađeno deset transplantacija, od čega je sedam sa živog donora, jedna kadaverična od donora iz Zenice i dvije gdje su eksplantacija i transplantacija urađene u UKC Tuzla.

Tim koji je učestvovao u eksplantaciji i transplantaciji bubrega činili su hirurzi: dr. Samed Jagodić, dr. Mustafa Bazardžanović i dr. Rasim Agić, a od anesteziologa: dr. Mirsad Babović, dr. Lejla Mešić i dr. Lejla Žigić.

Kadaveričnom donacijom organa i uspješno obavljenom transplantacijom nastavljen je razvoj projekta transplantacije organa u JZU UKC Tuzla, ali i stvorena mogućnost da se transplantacijom organa spasi život i poboljša kvalitet života za pet pacijenata.

Stručni timovi Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, Klinike za interne bolesti, Poliklinike za transfuziologiju, Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku i Bolničke apoteke također su dali veliki doprinos u obavljanju ovih transplantacija.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. Nešad Hotić je istakao da transplantacija solidnih organa i tkiva i matičnih ćelija hematopoeze predstavlja jedan od strateških ciljeva Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Prema njegovim riječima, i pored izmjena i dopuna Zakona o transplantaciji organa i tkiva i uvođenja pretpostavljenog pristanka i dalje se mora raditi na kontinuiranom informisanju i upoznavanju javnosti o donorstvu i tome šta donorstvo jeste, te tome koji su efekti i dobrobiti ovog plemenitog čina.

VIJESTI

Najnovije vijesti