Srijeda, 28 Februara, 2024

uključivanje djece ometene u učenju i u psihofizičkom razvoju i djece bez roditeljskog staranja u socijalnu sredinu.

Udruženje „Facultas za prosperitet mladih“ uspješno je završilo realizaciju projekta „Kreativne
aktivnosti i posebni oblici rehabilitacije i resocijalizacije djece ometene u psihofizičkom razvoju i
djece bez roditeljskog staranja u 2017. godini“.
Program je objedinio rehabilitacijsko-terapeutske aktivnosti i sadržaje socijalnog karaktera, a
implementiran je organizacijom kreativnih radionica tijekom 2017. godine i nekoliko izložbi u
okviru Božićno-novogodišnjeg programa.
Projekt se provodio kroz model socijalne rehabilitacije koja predstavlja suvremeni pristup kojim se
na djecu s invaliditetom i teškoćama u učenju, kao i djecu bez roditeljskog staranja, gleda kroz
njihove sposobnosti, interese, potrebe i prava. Bazira se na strategiji deinstitucionalizacije kojoj je
prioritet uključivanje djece ometene u učenju i u psihofizičkom razvoju i djece bez roditeljskog
staranja u socijalnu sredinu.
„Neposredan rad prilagođen je specifičnim potrebama ovih socijalnih kategorija, uslovljenim dobi
te vrstom i stupnjem ometenosti u učenju ili razvoju“, kazao je Željko Gudelj, predsjednik
„Facultasa“.
Projekt je obuhvaćao suradnju i izmjenu iskustava s roditeljima i različitim nevladinim
organizacijama, a pokrovitelj je bilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice Kantona Sarajevo.

VIJESTI

ZANIMLJIVOSTI