Subota, 20 Jula, 2024

UPFBIH: Poskupljenje struje će imati katastrofalne posljedice za najveći broj građana FBiH

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine uputilo je predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsadu Zaimoviću i svim zastupnicima inicijativu za hitno donošenje zaključka kojim će naložiti  Vladi FBiH da donese odgovarajuće odluke kojima će ograničiti rast cijena električne energije za privredna društva.

“Nalaže se Vladi FBiH da u cilju zaštite industrijske proizvodnje u FBiH, očuvanja radnih mjesta i konkuretnosti privrednih društava iz FBiH, te u cilju sprečavanja daljih poremećaja u lancu snabdijevanja građana u FBiH hitno poduzme sve neophodne mjere i da putem upravljačkih odbora u javnim elektroprivrednim preduzećima u FBiH donese odgovarajuće odluke kojima će se ograničiti rast cijena električne energije za privredna društva koja se ne snabdijevaju u okviru univerzalne usluge”, prijedlog je zaključka kojeg je dostavilo UPFBiH predsjedavajućem i zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

U nastavku je kompletan tekst inicijative koje je UPFBiH uputilo predsjedavajućem i zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH:

“Privredna društva u FBiH (industrija i ostali kupci koji se ne snabdjevaju u okviru univerzalne/javne usluge snabdijevanja električnom energijom) od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. su počeli da dobijaju prijedloge ugovora za snabdijevanje električnom energijom u 2022. godini sa cijenama koje su 200 do 300 posto veće (3-4 puta veće!!!) od cijena u 2021. godini.

VIJESTI

Najnovije vijesti