Srijeda, 29 Novembra, 2023

Upozorenje na vanredno hidrološko stanje narednih dana !!

Uslijed novih značajnijih padavina prognozira se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Bujične poplave moguće su na slivovima rijeka Une, Sane, Gline i Korane u Federaciji BiH te Bosne, Usore i Tinje.

S obzirom na to da su trenutno vodostaji u većim vodotocima niski, da je vegetacija još prisutna te da je tlo nezasićeno, očekuje se njihov umjeren porast. Ono što se prognozira pri ovakvim uslovima jesu bujice, odnosno aktiviranje bujičnih vodotoka na navedenim slivovima.

Narednih dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne, na slivovima Une i Sane, Usore i Tinje te Gline i Korane.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unskosanskom, Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave

poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i pred preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

VIJESTI

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najnovije vijesti