Ponedjeljak, 20 Maja, 2024

Uskoro inicijativa da se u Federaciji u penziju ide sa 67 godina starosti

Osoba koja je u Federaciji BiH počela raditi prije pet ili deset godina u penziju će najvjerojatnije moći tek s navršenih 67 godina, piše Večernji list BiH.

Sadašnja penzija

Naime, u ovom entitetu ozbiljno se razmišlja o pokretanju inicijative da se dobna granica za odlazak u penziju pomakne za dvije godine, odnosno sa 65 na 67 godina. Riječ je o inicijativi koja će zasigurno naići na svoje poklonike, ali i one koji će argumentirati njezine negativne strane. U posljednjih desetak godina većina evropskih zemalja pokrenula je penzijske reforme koje uključuju različite mjere za poboljšanje održivosti penzijskog sistema. U okviru reformskih poteza predviđeno je produljenje radnog vijeka u idućih dvadesetak godina.

Većina novih članica Evropske unije drži se granice od 65 godina, pri čemu neke tu granicu tek trebaju dosegnuti nakon 2033. godine. Tako neke zemlje još uvijek nisu podigle starosni prag na 65 godina, što je Federacija BiH napravila novim Zakonom o MIO usvojenim prije nešto više od tri godine. – Uvjet za odlazak u starosnu penziju je 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja, odnosno 20 godina penzijskog staža – navodi se u ovom zakonu. Iako su članice Europske unije, u Bugarskoj i Češkoj će tek 2037. stupiti na snagu produljenje radnog vijeka na 65 godina. Podizanje dobi na 67 i više godina propisale su stare članice Evropske unije u kojima je životni vijek dulji i uvjeti rada znatno povoljniji.

Pritom zakonodavci u pravilu nisu postavili fiksnu granicu, već su eventualnu promjenu uvjeta penzionisanja vezali uz stanje na tržištu rada, kretanje očekivanoga životnog vijeka i druge promjenljive parametre. Primjerice, Finska od 2027. predviđa pomicanje granice za starosnu penziju na čak 70 godina, ali će konačno rješenje ovisiti o kretanju životnog vijeka, prosječnoj dobi izlaska s tržišta rada i dostupnoj razini penzija. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, prema analizi Agencije za statistiku BiH, procijenjeni očekivani životni vijek pri rođenju za stanovništvo ove zemlje iznosi 76,9 godina (74,4 godine za muškarce i 79,4 godine za žene). Uzmemo li u obzir da je prosječan životni vijek muškaraca u BiH 74,4 godine, znači da će prosječni penzioner koji je u penziju otišao sa 65 godina u njoj uživati svega 9,4 godine. Ako se prag za odlazak u penziju poveća, tada će taj muškarac u penziji biti svega 7,4 godine.

Prelazno razdoblje

Zbog duzeg životnog vijeka žene iz BiH koje su u penziju otišle sa 65 godina u njoj će prosječno uživati 14,4 godine. Žene u Srbiji odlaze u starosnu penziju sa 62 godine. Prosječni životni vijek žena u toj zemlji je 78 godina, dakle, u njoj će prosječno uživati 16 godina. Prosječni životni vijek muškaraca u Srbiji je 73 godine, a u starosnu penziju odlaze sa 65 godina. Prema navedenim podacima, prosječni muškarac u Srbiji u starosnoj penziji uživat će osam godina, dakle, godinu i četiri mjeseca manje nego njegovi kolege u BiH. Pravo na starosnu penziju u RH stječe osiguranik kada navrši 65 godina života i 15 godina penzijskog staža. U prelaznom razdoblju od 2020. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na starosnu penziju prema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dobi. Tako ove godine žene u RH idu u penziju sa 62 godine i devet mjeseci, a dogodine sa 63 godine života.

IZVOR:VECERNJI.BA

VIJESTI

Najnovije vijesti