Srijeda, 21 Februara, 2024

Uskoro stiže raspust, intenzivirana provjera znanja u školama

Školska godina počela je 1. septembra 2018. godine, a završit će se 31. avgusta 2019. godine. Podjeljeni na dva polugodišta, programski sadržaji realizuju se 175 nastavnih dana. Drugo polugodište koje je počelo 29. januara 2019. godine bliži se kraju i predviđeno je da se zavši  14. juna ove godine za sve razrede, osim devetogodišnjih koji se već polako pripremaju za upis u srednje škole i prvačića koji će na raspust nešto ranije – 7. juna.

„Školska godina završava polovinom juna, zavisno od toga kad će koja škola da realizira nastavni plan i program koji je predviđen. Dakle, ne može se završiti nastavna godina dok se ne realizuju svi sadržaji predviđeni nastavnim planom i programom“, izjavio je Fikret Vrtagić, šef Odsjeka za obrazovanje i nauku u Ministarstvu obrazovanja TK. 

Maturanti osnovnih škola već su na raspustu, polagali su eksternu maturu i sada im predstoje pripreme za upis u srednje škole koji će početi u prvoj polovini juna. Nakon što su svoje mišljenje dali Služba za zapošljavanje TK, Pedagoški zavod TK i Obrtnička i privredna komora održana je javna rasprava nakon čega je sačinjen konačan Plan upisa u prve razrede srednjih škola na području kantona koji čeka saglasnost Vlade TK.

„Škole svake godine analiziraju potrebe tržišta rada i pokušavaju da prilagode svoje planove upisa potrebama tržišta rada na području TK“, kazao je Vrtagić.

Za razliku od maturanata, stres tek predstoji učenicima ostalih razreda koji pred kraj školske godine dokazuju i pokazuju svoje znanje kroz skoro svakodnevne testove i usmene provjere znanja, kako bi dobili što bolje zaključne ocjene.

„Stresno je, kako učenicima tako i nastavnicima, jer kroz njihove provjere mi provjeravamo i svoj rad i vrlo nam je bitno da vidimo koliko smo uspjeli ostvariti od svega onoga što smo zacrtavali kroz svoje nastavne planove“, izjavila je Azra Mušanović, nastavnica BHS –a i književnosti u O.Š. Kreka.

Kako se sa završetkom školske godine, odnosno periodom pismenih i usmenih provjera nose u ovoj školi pitali smo upravo učenike osmih razreda. Dobra organizacija ključ je uspjeha slažu se svi, a najviše se, kao i sva djeca raduju predstojećem ljetnom raspustu kada će školske brige ostaviti iza sebe.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti