Srijeda, 29 Novembra, 2023

Uslov za ulazak u BiH: Stranac mora imati 150 KM za svaki dan boravka u zemlji

Vijeće ministara BiH na posljednjoj sjednici donijelo je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini.

Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2019. godinu je 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH, ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti.

VIJESTI

Najnovije vijesti