Srijeda, 21 Februara, 2024

Usvojene izmjene Zakona o krivičnom postupku BiH

Na osnovu Odluke  Senata Univerziteta u Tuzli, te   prethodne  saglasnosti  Vlade Tuzlanskog kantona Univerzitet u Tuzli odobrio je treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini.

Po Konkursu objavljenom 16.06.2018. godine odobren je upis dodatnog broja studenata na Medicinskom fakultetu (Studij medicine)  i to 50 studenata u  kategoriji redovnih studenata koji se sami finansiraju, kao i popuna upražnjenog broja odobrenih mjesta na ostalim studijskim programima.

Prijemni ispit održat će se 18.09.2018. godine u 10,00 sati, a na Akademiji dramskih umjetnoti 17. i 18. 09. 2018. godine.

Privremena rang-lista kandidata bit će objavljena 19.09.2018. godine, a konačna 21.09.2018. godine.

Upis kandidata koji ostvare pravo na upis, obavit će se od 24. do 28.09.2018. godine.

VIJESTI

Najnovije vijesti