Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Vijeće ministara BiH: Mljekarska proizvodnja je strateška grana naše poljoprivrede

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH „Analiza stanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini za period 2014. – 2017. godina i januar – juni 2018. godine“ te je zadužilo Ministarstvo da prati stanje na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda i jednom godišnje izvještava Vijeće ministara BiH.

Prema informaciji, mljekarska proizvodnja je strateška grana poljoprivrede u Bosni i Hercegovini i osnov razvoja ovog sektora s obzirom na to da između 12.000 i 14.000 poljoprivrednih proizvođača proizvodi mlijeko za tržište ukupne vrijednosti od oko 300 miliona KM na godišnjem nivou. Obustavljanje izvoza na hrvatsko, a samim tim i na evropsko tržište negativno se odrazilo i na poslovanje prerađivača mlijeka. Pozitivni pomaci ostvareni su krajem 2015. godine dobijanjem dozvole za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište EU za 4 mljekare iz BiH, jer je Evropska komisija potvrdila da je kontrolni sistem sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, uspostavljen u skladu sa zahtjevima EU, operativan i efikasan. Ujedno je omogućen i transport kopnenim putem preko teritorije EU na potencijalno značajna tržišta Republike Turske i Ruske Federacije. U 2016. godini taj broj je povećan, tako da sada 11 mljekara izvozi mlijeko u EU.

Ukupna proizvodnja sirovog mlijeka u 2017. godini u BiH iznosila je 682 miliona litara. Ukupna vanjskotrgovinska razmjena mlijeka i mliječnih proizvoda u 2017. godini iznosila je 217 miliona KM, od čega je udio uvoza u ukupnom prometu iznosio 65%, a udio izvoza oko 35%. Izvoz mlijeka u četiri posljednje godine bilježi pozitivna kretanja i u protekle dvije godine (2015. – 2017.)  povećan je za 25%.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti