Nedjelja, 19 Maja, 2024

Vijeće ministara traži da se do kraja 2019. počne s pojeftinjenjem roaminga u BiH

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da najdalje do kraja 2019. naša zemlja počne sa implementacijom obaveza sporazuma o smanjenju cijene roaminga u regiji.”Zbog važnosti teme smatramo potrebnim da još jednom informiramo javnost da je Vijeće ministara BiH u potpunosti prepoznalo izuzetan značaj blagovremenog potpisivanja ‘Regionalnog sporazuma o smanjenju cijene roaminga za zemlje zapadnog Balkana’, te je na 167. sjednici održanoj 26.2.2019. godine, zadužilo resorno Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da potpiše pomenuti Sporazum tokom održavanja digitalnog samita u Beogradu”, kaže se u saopćenju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Iz Vijeća ministara BiH navode da su zadužili Ministarstvo komunikacija i prometa da u sporazumu pozicionira BiH na najoptimalniji način, sa obavezom da početak implementacije planiranih obaveza bude u toku, a najdalje do kraja 2019. godine, a s obzirom na to da su nadležna ministarstva komunikacija i prometa sa državnog i entitetskih nivoa, Regulatorna agencija za komunikacije, kao i telekom operateri prethodno zauzeli stav da BiH neće moći do jula 2019. ispuniti sve obaveze za početak primjene sporazuma.

“Vijeće ministara BiH izuzetno cijeni značaj i prednosti ovoga Sporazuma, prvenstveno za građane BiH, kao i kroz jačanje telekomunikacijskog tržišta, zaštitu potrošača, bolju konkurentnost i transparentnost elektronskih komunikacija. Pored navedenog, Bosna i Hercegovina je izuzetno posvećena jačanju i produbljivanju regionalne saradnje u svim sferama, a naročito kroz Berlinski proces i prihvaćenih inicijativa u okviru istog. Očekujemo da će sve nadležne institucije i akteri u Bosni i Hercegovini preuzeti svoje obaveze i odgovornosti prema građanima i osigurati da BiH, zajedno sa zemljama regiona, i u ovoj značajnoj oblasti unaprijedi saradnju kroz potpisivanje Regionalnog sporazuma o smanjenju roaminga na samitu u Beogradu”, kaže se u saopćenju Vijeća ministara. (KLIX)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti