Srijeda, 21 Februara, 2024

Vlada FBiH usvojila izvještaj o inspekcijskim nadzorima iz oblasti zaštite od požara

Federalna vlada usvojila je izvještaj o inspekcijskim nadzorima iz oblasti zaštite od požara za 2018. godinu za koje je nadležno Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ovo ministarstvo zaduženo je da nastavi započete aktivnosti na donošenju Zakona o zaštiti od požara, Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i Zakona o prijevozu opasnih materija, koji će biti usklađeni s propisima Evropske unije.

U 2018. godini ukupno je obavljeno 200 nadzora (redovni, kontrolni i vanredni), s ciljem da se utvrdi da li pravni subjekti provode propisane mjere zaštite od požara. Pored usmenih preventivnih upozorenja, izdata su i rješenja o zabranama i upozorenjima o opasnosti zbog nepoduzimanja mjera zaštite od požara, a što može dovesti do požara i eksplozija.

Inspekcija zaštite od požara, kao drugostepeni organ, rješavala je sedam žalbi dostavljenih od pravnih osoba (direktno i putem prvostepenih organa) na izrečene mjere protiv rješenja kantonalnih inspektora za zaštitu od požara iz kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Aktivnosti federalnih inspektora su, pored redovnih, bile usmjerene i na povećanu kontrolu primjene mjera zaštite od požara u pravnim osobama s povećanim izvorom opasnosti za izbijanje požara i nastanak eksplozija i pravnim licima koja u svom poslovanju proizvode, koriste ili skladište zapaljive tečnosti i gasove u količinama koje su u nadležnosti inspekcije zaštite od požara FMUP-a.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti