Subota, 18 Maja, 2024

Vlada TK najavila aktivnosti na uvezivanju radnog staža u privrednim društvima

Vlada TK jučer je prihvatila Informaciju o broju radnika i visini obaveza za neuvezani radni staž u privrednim društvima koja su još uvijek u većinskom državnom vlasništvu nad kojima pravo upravljanja vrši Tuzlanski kanton, kao i privredna društva koja su bila u većinskom državnom vlasništvu nad kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton nad kojima se vodi stečajni postupak, a koja ispunjavaju uslove Javnog poziva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2019. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona će, nakon objavljene Odluke o izboru korisnika grant sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, nastaviti sve potrebne aktivnosti na iznalaženju mogućnosti subvencioniranja preostalog dijela obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti. Također, Vlada je imenovala i radnu grupu za izradu prijedloga mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla, a u vezi sa objavljenim Javnim pozivom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Zadatak radne grupe je da izradi prijedlog mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika i da ga dostavi Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK. Prijedlog treba da sadrži konkretne mjere za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla. Pored općeg, pravnog i finansijskog okvira prijedloga mjera treba da sadrži i konkretne odredbe koje se odnose na uplatu doprinosa za bivše zaposlenike (povezivanja radnog staža) koji su stekli uslove za odlazak u penziju i izvor sredstava za uplatu tih doprinosa.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti