Ponedjeljak, 25 Septembra, 2023

Vlada TK podržava međunarodnu naučnu konferenciju ”Unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih”

Pripreme za održavanje desete Međunarodne naučno-stručne konferencije pod nazivom ”Unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih”, bile su povod za današnji sastanak premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića sa predstavnicama ”Udruženja za podršku i kreativni razvoj djece i mladih” iz Tuzle i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Kako je tokom sastanka rečeno, ovogodišnja, jubilarna konferencija će se održati od 21. do 23. juna u Istanbulu u Turskoj, a osnovni cilj je upozoriti na potrebu većeg stručnog i društvenog angažmana u ovoj izuzetno važnoj problematici.

”Konferencija će se baviti unaprjeđenjem kvalitete života: djece predškolskog i školskog uzrasta, mladih, djece i mladih sa posebnim potrebama, uključujući djecu s teškoćama u razvoju, djecu nacionalnih manjina, djecu bez roditeljskog staranja, zlostavljanu, zanemarenu i drugu djecu. Tokom trodnevne Konferencije biti će izloženo preko 100 naučnih i stručnih radova, od preko 300 autora i koautora iz Bosne i Hercegovine, zemalja okruženja i drugih europskih zemalja”, rekla je predsjednica Organizacionog odbora Konferencije Medina Vantić – Tanjić.

Organizatori konferencije su Udruženje i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, a suorganizator ovogodišnje konferencije je državni univerzitet u Istambulu. Također, treba istaknuti da su, od dosadašnjih devet konferencija, tri održane u Tuzli, a preostalih šest u različitim evropskim zemljama i zemljama okruženja, što je, između ostalog iskorišteno za predstavljanje i promociju Tuzle, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine u cjelini.

Premijer Suljkanović je rekao da Vlada, iako opterećena akumuliranim deficitom, pokušava pružiti podršku svim značajnim naučnim, stručnim, kulturnim i sportskim dešavanjima i događajima.

”Radi se o već dokazanoj naučnoj konferenciji i Vlada će nastojati da iznađe način da pomogne njenu organizaciju. S druge strane Tuzlanski kanton još uvijek nema usvojen Budžet za 2019. godinu, tako da ćemo o načinu i modalitetu podrške odlučivati u narednom periodu”, rekao je premijer Suljkanović pohvalivši do sada iskazani entuzijazam profesora koji rade na organizaciji ovog događaja.

Osim predsjednice Vantić – Tanjić, današnjem sastanku prisustvovale su i Alma Huremović i Milena Nikolić.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti