Nedjelja, 14 Jula, 2024

Vlada TK usvojila Izvještaj o realizaciji plana jesenje sjetve u 2018. godini

Vlada TK je u ponedjeljak usvojila Izvještaj o realizaciji plana jesenje sjetve u 2018. godini za područje Tuzlanskog kantona. Prema podacima nadležnih općinskih organa Kantona planirana sjetva obavljena je na 6.838,5 ha ili 87,65% planiranih površina. Najveće površine zasijane su pšenicom 3.110 ha, odnosno 85,04% od planiranih površina, a 39,86% od ukupno ostvarene sjetve. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.617 ha, odnosno 89,93% od planiranih površina. Industrijsko bilje zasijano je na površini od 7 ha što je 100,00% u odnosu na plan. Povrtnim biljem (crveni luk, salata, špinat i grašak i dr.) zasijano je 558,5 ha, a što je 94,66 % u odnosu na plan. Od planiranih 1.750 ha za krmno bilje zasijano je 1.546 ha odnosno 88,34% u odnosu na planiranu površinu. Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama Kantona je različit i kreće se od 17,74% na području općine Srebrenik do 106,43% na području općine Lukavac. U prosjeku jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona je realizovana sa 87,86%. U 2018. godini je došlo do povećanja sjetvenih površina u općinama Čelić i Lukavac, u općini Gračanica sjetvene površine su na nivou prošle godine, dok su u ostalim općinama sjetvene površine nešto umanjene. Na smanjenje sjetvenih površina, u odnosu na prošlu godinu, uticale su nepovoljne vremenske prilike prije svega suša u vrijeme optimalnih rokova sjetve što je onemogućilo oranje i pripremu zemljišta za sjetvu.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti