Subota, 24 Februara, 2024

Vlada TK utvrdila Nacrt Budžeta za narednu godinu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Budžeta ovog  kantona za 2018. godinu, a projicirani  prihodi, primici  u  ukupnom su  iznosu oko  356 miliona KM ili za oko 3 miliona KM manje u odnosu na planirani nivo 2017. godine.

U Nacrtu Budžeta Kantona za 2018. godinu prihodi i primici u dijelu budžetskih sredstava su veći od rashoda i izdataka za iznos od milion KM, a ova sredstva koristit će se za pokriće dijela akumuliranog deficita  u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije BiH.

Kantonalna vlada je ovim dokumentom planirala 14.513.000 KM za realizaciju kapitalnih projekata na području Tuzlanskog  kantona, a kapitalni izdaci za 2018. godinu su manji za milion KM u odnosu na godinu ranije.

Povećano je učešće budžetskih sredstava na Univezitetu u Tuzli  za pola miliona KM, zbog smanjenja vlastitih prihoda na ovom Univerzitetu, jer je smanjen broj upisanih u odnosu na planirani broj studenata.

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji je ostala na nivou 2017 godine, tačnije iznosit će 3.300.000 KM. Nacrtom Budžeta za 2018. godine planiran je i regres u iznosu od 435 KM.

Ministar finansija TK, Jakub Suljkanović izjavio je na konferenciji za medije nakon sjednice kantonalne vlade da su kroz budžet u dijelu plaća planirana sredstva za 9.831 uposlenika, odnosno za deset uposlenika manje u odnosu na budžet u 2017. godini.

Kada su u pitanju materijalni poslovi oni su u 2018. planirani u iznosu 31.472.000 i manji su za 1.100.000 KM.

Suljkanović je naveo da su ukupna sredstva za plaće za 2018. godinu  veća u odnosu na 2017.godinu za 1.284.000 KM.

Nacrt Budžeta za 2018. godinu bit će upućen zakonodavnom tijelu na razmatranje TK, nakon čega slijedi javna rasprava.

Vlada TK usvojila je Odluku o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta TK  za kreditno zaduženje radi objezbjeđenja finansijskih sredstva u iznosu 20 miliona  KM kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, a ovaj kredit bi   trebao biti otplaćivan u periodu od  12 godina.

Ukoliko ovaj kredit potvrdi Skupština TK, anuitet  otplate ovoga kredita bi  otprilike  iznosio   170.000 KM, izjavio je  direktor JU Direkcija regionalnih cesta TK, Agan Delibajrić.

Ova sredstva koristit će se za potrebe finansiranja rekonstrukcije, sanacije i izgradnje regionalnih cesta, lokalnih cesta od značaja za Tuzlanski kanton i objekata na tim cestama. Kada je u pitanju trenutno stanje na regionalnoj putnoj mreži  od 1991. godine nije bilo većih investicija na regionalnim cestama ovog  kantona i trenutno stanje na njima je nezadovoljavajuće.

Po riječima Delibajrića kreditna sredstva su namijenjena za značajnu putnu infrastrukturu poput izgradnje kružnog toka u Gračanici,  rješavanje makadamskog zastora u dužini od  po  3 km na području Majevice i Sapne, izmiještanje mosta na rijeci Spreči  u Živinicama, zatim formiranje 3. trake od kružnog toka na Međuanarodnog aerodroma   prema Tuzli, izgradnja mosta na rijeci  Janji u Teočaku, koji povezuje dva  entiteta.

Regionalne ceste namijenjene su za prometno povezivanje središta lokalnih zajednica u okviru entiteta, za povezivanje turističkih i graničnih područja značajnih za državu, te za povezivanje graničnih prijelaza s cestama iste ili više kategorije.

Direkcija regionalnih cesta TK  poduzela je i aktivnosti vezane za reviziju nelegalnih priključaka, kao i reviziju naknade putarina prilikom registracije motornih vozila, a sve s ciljem uređenja mreže puteva u TK.

VIJESTI

Najnovije vijesti