Subota, 23 Septembra, 2023

Završene sve aktivnosti u vezi konstituisanja Grupacije poslodavaca TK pri UP FBiH

U Tuzli održana je sjednica Grupacije poslodavaca TK pri Udruženju poslodavaca FBiH, na kojoj su završene aktivnosti na konstituisanju Grupacije poslodavaca TK koje su započete 06.10.2015. godine, na konstituirajućoj sjednici.

poslodavci

Pored poslodavaca iz TK sjednici su ispred Udruženja poslodavaca FBiH prisustvovali Safudin Čengić, Predsjednik UPFBiH  i Mladen Pandurević, direktor UPFBiH.

Grupacija poslodavaca okuplja 8 opštinskih udruženja poslodavaca, te više od 200 pojedinačnih članica, među kojima su: Šišedžam Lukavac, Bingo Tuzla, Menprom Tuzla, Wagner automotiv Gradačac, Profine Živinice, Solana Tuzla, Fajol d.o.o. Lukavac, Transturist  Tuzla, Kopex-Sarajlić Srebrenik, Herceg d.o.o. Srebrenik, Plasex d.o.o. Gračanica, TMD Gradačac, Rudnik Banovići, Fabrika cementa Lukavac.

Opštinska Udruženja i pojedinačni članovi Grupacije zapošljavaju više od polovine zaposlenih u realnom sektoru, na području TK  i na taj način Grupacija poslodavca TK  pri Udruženju poslodavca u FBiH je najreprezentativnija Grupacija poslodovaca u skladu sa članom 128. Zakona o radu Federacije BiH („Sl. Novine FBIH“ broj 62/15).

poslodavci 1

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Grupacije kojim se uređuju ciljevi, djelatnost, naziv i sjedište, članstvo, organizacija, organi, način izbora tijela, finansiranje i druga pitanja značajna za rad organizacije. Pored usvajanja Poslovnika o radu Grupacije na sjednici su izabrani članovi u organe i tijela Grupacije u skladu sa Poslovnikom.

Za predsjednika Skupštine Grupacije izabran je Mensur Alić (Menprom d.o.o.) iz Tuzle, a za  dva zamjenika predsjednika izabrani su Vejsil Huremović (Sisecam d.o.o.) iz Lukavca i Sead Jahić, predstavnik Udruženja poslodavaca Gračanica iz Gračanice.

Također, izabrani su članovi Upravnog odbora u sljedećem sastavu:

 1.Ramiz Karić, Herceg d.o.o.,Predsjednik
2.Sead Terzić, Plastex, Potpredsjednik
3.Željko Mandić, Alfe mi, Potpredsjednik
4.Samir Fočak, Profine BH, Živinice
5.Said Karalić, Kovan, Gračanica
6.Šefik Močić, Gradex, Gradačac
7.Adem Hanić, TMD group, Gradačac
8.Munever Čergić, Rudnik Banovići, Banovići
9.Samir Hadžić, Urban, Doboj
10.Zlatko Berb, Kameleon,Tuzla
11.Željko Babić,  Obrtnička komora TK,
12.Šahsudin Halilović, Konjuh, Kladanj
13.Mirza Ordagić, BH motors, Srebrenik

Upravni odbor je ovlašten da može koptirati u svoje članstvo još 5 poslodavaca iz opština koje nisu zastupljene u organima grupacije.

Za člana UO UPFBiH kandidovan je Nurudin Peštelić, Wagner Automotiv iz Gračanice.

Data je podrška radu ESV-a kantona i upućen je prijedlog Vladi kantona da delegacija poslodavaca u ESV TK u sastavu Ramiz Karić, Izet Imamović, Nedret Kikanović i Vinko Ćuro, nastavi da radi do završetka postupka utvrđivanja reprezentativnosti u skladu sa Zakonom o radu.

Svi izabrani članovi organa i tijela imaju privremeni mandat. Zadatak privremenih organa je da najdalje u roku od 6 mjeseci pripreme i sazove prva redovna sjednica Skupštine Grupaciej poslodavca TK pri UPFBiH na kojoj će biti izabrani članovi organa na četverogodišnji mandat.

Novoformirana Grupacija poslodavca TK poziva sve kompanije sa podučja TK uključujući i postojeće Udruženje polsodavaca Tuzlanskog Kantona da se uključi u rad Grupacije u cilju zaštite interesa poslodavaca i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta na području TK. Paralelno sa navednim aktivnostima, posvetićemo se formiranju opštinskih udruženja poslodavaca, tamo gdje ona ne postoje.

VIJESTI

Najnovije vijesti