Četvrtak, 22 Februara, 2024

EU na korak bliže za bh. peradare

Nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo izmjene i dopune Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, koje su usvojene na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH uz podršku USAID/Sweden FARMA II Projekta osigurana je kontrola bakterija iz roda Kampilobakter, jednog od najvećih uzročnika trovanja hranom u Evropi, javlja Anadolu Agency (AA).

S obzirom na to da se kampilobakter najčešće dovodi u vezu se pilećim mesom, uspostavom ovog mikrobiološkog kriterija, koji je u EU počeo da se primjenjuje 1. januara 2018. godine, značajno se doprinosi poboljšanju sigurnosti proizvoda iz peradarskog sektora, te predstavlja još jedan pozitivni iskorak u procesu zagovaranja za otvaranje tržišta Evropske unije bosanskohercegovačkim peradarima.

Smatra se da je glavni put prijenosa ove bakterije na ljude upravo preko hrane, odnosno preko toplinski nedovoljno obrađenog pilećeg mesa u prvom redu, ali se ova bolest može prenijeti na ljude i preko neprokuhanog mlijeka i zagađene vode. Podaci govore da je broj oboljelih ljudi povećan u posljednjih deset godina, zbog čega su u EU od ove godine stupili na snagu novi higijenski standardi zaštite.

Prihvatanjem izmjenama i dopunama Pravilnika, BiH je izjednačila svoj pravni okvir sa Evropskom unijom. Istim se utvrđuju mikrobiološki kriteriji za određene mikroorganizme te provedbena pravila kojih se subjekti u poslovanju sa hranom moraju pridržavati pri provođenju higijenskih mjera, te se osiguravaju kriteriji zaštite potrošača.

– Uvođenje kriterija higijene procesa za Campylobacter spp. u trupovima brojlera ima za cilj držanja kontaminacije trupova pod kontrolom tokom klanja. Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, Bosna i Hercegovina prati zakonodavstvo EU-a i osigurava usaglašenost propisa iz ove oblasti što omogućava pravne preduslove za zaštitu zdravlja potrošača i ravnopravan tretman domaćih proizvođača na tržištu – poručili su iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

VIJESTI

Najnovije vijesti