Utorak, 18 Juna, 2024

Bankarski sistem zdrav i siguran stub ekonomije

Subjekti bankarskog sistema u Federaciji BiH imali su uspješnu poslovnu godinu. Bankarski sistem je u ovom trenutku zdrav i siguran stub ekonomije, ocijenio je direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (FBA) Jasmin Mahmuzić na sinoćnjoj prezentaciji rezultata poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH u 2018. godini.

Po njegovim rijiečima, zasluge za rezultate u poslovanju imaju upravljačke strukture subjekata bankarskog sistema, na nivou FBiH i na nivou grupacija čije članice imaju sjedište u BiH.

– Imamo miks domaćeg i stranog kapitala, a prakse, iskustva, poslovni modeli prelaze državne granice tako da nas bankarski sistem povezuje sa drugim tržištima. Subjekti bankarskog sistema FBiH posluju u kompleksnom okruženju koje je opterećeno specifičnostima BiH. U takvom okruženju, naše banke doprinose boljoj slici ekonomskog ambijenta. Cijeneći profil naše ekonomije, smatramo da banke moraju usmjeriti svoju pažnju na strukturiranje izloženosti rizicima u cilju dugoročnog razvoja i stabilnosti – rekao je Mahmuzić.

Od subjekata bankarskog sistema očekuje aktivan pristup i dosljednu primjenu regulatornih zahtjeva.

– Očekuje nas i ažuriranje podzakonskog okvira za mikrokreditni i lizing sektor. Upućeni smo na stalne procjene, samoprocjene, planiranje i saradnju. Kontinuirano razvijamo kapacitete za novi koncept supervizije, ali nam je i dalje od velike važnosti podrška koju imamo od strane naših međunarodnih partnera. Mi smo spremni za nove izazove i vjerujem da će i ova godina biti uspješna – rekao je, između ostalog, Mahmuzić.

U svojstvu predsjednika Glavnog odbora Bečke inicijative skupu se obratio uvaženi gost guverner Hrvatske narodne banke, gospodin Boris Vujčić. Uime European Banking Authority (Evropsko nadzorno tijelo za bankarstvo EBA), institucije koja svojom regulatornom i supervizorskom ulogom radi na očuvanju cjelovitosti i djelotvornosti bankarskog sektora u EU, te održavanju finansijske stabilnosti u EU, govor je održao i viši ekspert Davide Stroppa.

Prezentaciji su, također, prisustvovali Senad Softić, guverner Centralne banke BiH sa viceguvemerima, Jelka Miličević, ministrica finansija FBiH, predstavnici uprava subjekata bankarskog sistema, predstavnici revizorskih kuća koje su angažovane na eksternim revizijama subjekata, kao i predstavnici akademske zajednice, ambasada, domaćih i međunarodnih institucija, te predstavnici medija.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti