Utorak, 18 Juna, 2024

U UKC-u Tuzla planirana gradnja Urgentnog centra, višespratne garaže i Centra za dijalizu

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila Srednjoročni plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za period 20 19.-2021.godine i Godišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za 2019.godinu sa kratkim opisom projekata Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Ovim dokumentima predviđeno je da se u okvirima javno privatnog partnersta na UKC-u Tuzla realiziraju projekti Urgentni centar i višespratna garaža, Centar za radiohirurgiju i Centar za dijalizu.

Urgentni centar sa višespratnom garažom je projekat planiran i Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina i za njega postoji adekvatno idejno rješenje. Centar za radiohirurgiju bi podigao kvalitet zdravstvene zaštite kroz uvođenje potpuno novih medicinskih procedura iz oblasti radiohirurgije koje se trenutno ne izvode u BiH.

Ovim bi se izbjegla potreba da pacijenti kojima je potrebna zdravstvena usluga iz oblasti radiohirurgije moraju putovati u inostranstvo. Ovaj projekat je trenutno u fazi ideje, kao i projekat Centra za dijalizu. Izgradnjom Centra za dijalizu kroz javno privatno partnerstvo proces pružanja usluga dijalize bio bi značajno unaprijeđen u najboljem interesu pacijenata, s obzirom da bi uslovi prostora, opreme i kadra bili usklađeni sa najvišim standardima za oblast dijalize.

Uslovi raspoloživosti ove vrste usluga pacijentima se ne bi mijenjali, ali bi njihov kvalitet bio na mnogo višem nivou, uz zadržavanje ukupnih troškova na približno istom nivou. Srednjoročni i Godišnji plan će se dostaviti Ministarstvu privrede radi pripreme i objavljivanja godišnjeg Kataloga potencijalnih projekata Javno – privatnog partnerstva.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti