Subota, 18 Maja, 2024

CEFE program podrške poduzetništvu u gradovima Srebrenik i Gračanica

Gradovi Srebrenik i Gračanica, te Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, pozivaju osobe zainteresovane za poduzetnički angažman – pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata, da se prijave za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu koji se organizuje na teritoriji i uz podršku Gradova Gračanica i Srebrenik.

Kroz CEFE Program podrške poduzetništvu, polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih kapaciteta, podrška u izradi biznis plana i tehnička podrška u registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska podrška pokretanju biznisa, te, u skladu sa mogućnostima i procijenjenim potrebama, dugoročna mentorska podrška kroz Mrežu podrške poduzetništvu.

Prijave po ovom Javnom pozivu moguće je predati do 15.06.2020. godine u prostorijama Grada Srebrenik: (Putem pisarnice, ul. Varoških polja bb., 75350 Srebrenik,sa naznakom: Ne otvarati, Javni poziv za start-up), ili na email adresu poduzetnistvo@srebrenik.ba (Predmet/Subject: Prijava na javni poziv za start-up).

Više informacija i potrebne dokumente možete pronaći na portalu srebrenik.ba

https://srebrenik.ba/images/vijesti/2020/20200531/Javni_poziv_CEFE_PPP_Srebrenik_i_Gracanica.pdf

VIJESTI

BIZNIS vijesti