Četvrtak, 25 Jula, 2024

Centralna banka BiH: Smanjen broj krivotvorenog novca

U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH), u 2018. godini registrovan je ukupno 2.381 komad krivotvorenih novčanica i kovanog novca svih valuta i apoena, što je za 28,13% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Riječ je o novčanicama i kovanom novcu koji je dostavljen u CBBiH na analizu i vještačenje.

Kada su u pitanju novčanice konvertibilne marke (KM), prošle godine registrovano je 535 komada krivotvorina KM, što je za 22,58% manje u odnosu na 2017. godinu. Najviše krivotvorina je bilo u apoenu od 100 KM (214 komada ili 40%), zatim od 20 KM (149 komada ili 27,85%) te u apoenu od 50 KM (138 komada ii 25,79%).

Što se tiče kovanog novca KM, registrovano je ukupno 1.538 komada krivotvorina, što je za 33,22% manje u odnosu na 2017. godinu. Značajno je smanjenje krivotvorenog kovanog novca od 1 KM, za 33,01%. I dalje je navedeni apoen najčešće krivotvoreni apoen kovanog novca, a u prošloj godini takvih je bilo 1.443 komada ili 93,82% od ukupnog broja krivotvorenog kovanog novca. Nakon toga slijede apoen od 5 KM (84 komada ili 5,46%) i apoen od 2 KM (11 komada ili 0,72%).

Za 16,99% smanjen je i broj krivotvorenih novčanica eura (EUR), kojih je registrovano ukupno 215 komada. Najviše je registrirano krivotvorenih apoena od 50 EUR (99 komada ili 46,05%), zatim od 100 EUR (46 komada ili 21,4%) te apoena od 20 EUR (30 komada ili 13,95%), stoji u saopćenju Centralne banke BiH.

U prošloj godini registrovane su i 93 krivotvorene novčanice drugih valuta. Za razliku od prethodnih godina, kada su najzastupljenije bile krivotvorine američkog dolara (USD), u 2018. godini registrovano je više krivotvorina švajcarskog franka (CHF) i britanske funte (GBP). Tako je registovano ukupno 40 komada krivotvorina CHF (jedan komad od 100 CHF i 39 komada od 1.000 CHF), 25 komada GBP (24 komada od 20 GBP i jedan od 50 GBP), 21 komad USD (jedan komad od 20 USD, četiri komada od 50 USD i 16 komada od 100 USD) te sedam komada krivotvorina od 200 turskih lira (TRY).

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti