Četvrtak, 18 Aprila, 2024

Čitaonica u Lisovićima priključena na lokalni vodovod

Na inicijativu Udruženja žena Lisovići, rukovodstvo ove mjesne zajednice uspješno je realizirao još jednu u nizu akcija na unapređenju loklane infrastrukture. Riječ je o  projektu priključenja objekta mjesne čitaonice na lokalnu vodovodnu mrežu. U sklopu ovog projekta, obavljeni su i radovi na unutrašnjem uređenju mjesne čitaonice i instaliranju bojlera u jednoj od prostorija ovog objekta. Sredstva za iskop kanala i nabavku kompletnog materijala donirao je Fahir Zukić, predsjednik MZ Lisovići. Realizacijom ovog projekta osigurani su bolji uslovi za rad Udruženja žena Lisovići i drugih organizacija koje koriste prostorije mjesne čitaonice za organizaciju kulturnih i drugih manifestacija.

VIJESTI

Najnovije vijesti