Utorak, 5 Decembra, 2023

Crveni križ FBiH: Za godinu dana pripremljeno više od milion obroka za migrante

Na 4. Izvještajnoj sjednici Skupštine Crvenog križa Federacije BiH konstatirano je da je, posredstvom 118 zaposlenih, oko 2616 volontera, Crveni križ Federacije BiH u protekloj godini dao veliki doprinos u pružanju pomoći stanovništvu BiH, poboljšanju zdravlja i socijalnoj zaštiti, te odgoju i edukaciji građana BiH.

”Ukupna procijenjena vrijednost pomoći i usluga pruženih građanima i zajednici je 3.000.000 KM, u kuhinjama Crvenog križa pripremljeno je i distribuirano 1.032.815 obroka za migrante, a zabilježeno je i 23.862 darovanih jedinica krvi”, navodi se.

Na sjednici su, između ostalog, prezentirani značajni rezultati postignuti u oblasti edukacije iz prve pomoći, javnog zdravstvenog prosvjećivanja, darivanja krvi, oblasti socijalne zaštite, kroz program kućne njege, kuhinje Crvenog križa i podršku povratnicima.

”Posebno značajne aktivnosti ostvarene su oblasti zbrinjavanja migranata koji su privremeno smješteni u kampovima IOM-a u BiH. Tamo su organizacije, prije svega, Crvenog križa grada Bihaća, Crveni križ USK-a i Crveni križ grada Mostara sa Stručnom službom u Sarajevu humanitarno zbrinuli (priprema i distribucija hrane, higijene, odjeće, obuće, opreme za kolektivni boravak, prve pomoći, psiho-socijalne podrške i td.) veliki broj migranata koji se nalazio na balkanskoj ruti”, ističe se.

Na Skupštini Crvenog križa FBiH usvojen je Izvještaj o radu s Finansijskim izvještajem i Izvještajem Nadzornog odbora za 2018. godinu, Odluka o usklađivanju izbora i mandata u strukturi Crvenog križa Federacije BiH sa izbornim procesom na nivou Nacionalnog društva BiH, kao i Okvirni plan obilježavanja Svjetskog dana i Nedjelje Crvenog križa.

”Na sjednici su usvojeni zaključci vezano za pokretanje inicijative za izmjenama i dopunama Statuta Crvenog križa FBiH, kao i inicijativa prema Federalnom ministarstvu zdravstva za poboljšanje položaja višestrukih davalaca krvi i članova njihovih užih porodica na način da se oslobode participacije za troškove zdravstvenih usluga”, saopćeno je iz CK FBiH.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti