Utorak, 23 Jula, 2024

Danas počinje uplata premije osiguranja za 2019. godinu

Danas počinje uplata premije osiguranja za 2019. godinu i aplikacija “markice” u zdravstvene legitimacije.


Visina premije osiguranja za 2019. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.
Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj:


338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 741, svrha doznake: Premija osiguranja za 2019. godinu, na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.
“Markica” premije osiguranja za 2019. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. marta 2019. godine. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti