Utorak, 5 Decembra, 2023

Delegacija Grada Srebrenika prisustvovala Konferenciji o šumarstvu i perspektivama ove privredne grane

U hotelu “Adria Ski” na Kupresu, 4 i 5. aprila je održana četvrta po redu Konferencija o šumarstvu i perspektivama ove privredne grane u BiH i zemljama regiona, uz prisustvo i delegacije Grada Srebrenika.

Konferenciju tradicionalno organizuje ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres, u saradnji sa Hrvatskim drvnim klasterom, uz učešće partnera; Evropsko udruženje državnih šuma “EUSTAFOR” i Privredne/gospodarske komore FBiH.

EU nema jedinstvene šumarske politike, a radi se o vrlo važnom razvojnom privrednom i ekološkompodručju, a pitanje uzgoja i gospodarenja šumama je još uvijek na nacionalnom planu svake članice EU. 

Bosna i Hercegovina, ali i drugim zemljama JIE, još uvijek nema drugih, sličnih i toliko konkurentski perspektivnih sektora, koji istovremeno garantiraju lokalnu zaposlenost te kroz međunarodnu konkurentnost osiguravaju važne devizne prihode. Šumarstvo i pripadajući sektori su direktno uključeni u EU okolišne i energetske politike i u BiH mogu biti primjer dobrog i uspješnog povlačenja sredstava iz EU fondova.Važna tema odnosila se na šume i zaštitu okoliša. Klimatske promjene utječu na kvalitet života i kvalitet šuma, koje su oduvijek važan izvor bioraznolikosti te na njihovoj zaštiti i dalje treba ustrajavati, kroz uključenje u područja ekološke mreže Natura 2000. 
Naglašeno je kako je do sada BiH uložila preko 80 mil. EUR vlastitih sredstava u zaštitu okoliša, a i dalje je bitno educirati lokalnu zajednicu o benefitima zaštite okoliša i zaštite šuma. Europi trebaju bosanskohercegovačke šume,  ne samo kao izvor bioraznolikosti, već trebaju biti i izvor blagostanja, zaključio je direktor Hrvatskog drvnog klastera Marijan Kavran.

Obzirom da je 55% teritorija BiH pod šumom, šumarstvo i prerada drva zauzimaju bitno mjesto u gospodarskom životu BiH i zapošljavaju značajan udio lokalnog stanovništva. Međutim, oko 33.000 ha površina pod minama predstavljaju ozbiljan ekološki, socijalni i financijski problem za lokalnu zajednicu 

Konferenciju je otvorila predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto. U svom obraćanju, kazala je kako se ovaj događaj etablira kao najvažniji skup u BiH u sektoru šumarstva i prerade drva, a Kupres postaje središnje mjesto svih relevantnih sudionika. Odgovorno gospodarenje šumama briga je cijelog društva, stoga značajnim cijeni aktivnosti koje su realizovane u sklopu prijašnjih skupova, uvjerena da će i ova 4-ta konferencija opravdati svoje ciljeve, doprinijeti još boljoj komunikaciji među sudionicima i naravno rezultirati kvalitetnim zaključcima. 

Delegacija Grada Srebrenika je prisustvovala dvodnevnom radu navedene konferencije koja je imala mnogo dodirnih tačaka sa partnerstvom u projektu COMPOSE  Interreg Mediterranean.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti