Utorak, 5 Decembra, 2023

Dio sredstava za sudske presude usmjeriti na provedbu boračkog zakona

lada FBiH je usvojila informaciju o realizaciji zaključka 133. hitne sjednice, održane 5.4.2019. godine kojim je Radna grupa bila zadužena da predloži načine izmirenja obaveza utvrđenih sudskim odlukama u skladu s planiranim sredstvima u ovogodišnjem Budžetu FBiH.

Premijer Federacije BiH i federalna ministrica finansija zaduženi su da obustave sve isplate obaveza utvrđenih sudskim odlukama u skladu s planiranim sredstvima u Budžetu FBiH za 2019. godinu, do donošenja Rebalansa budžeta FBiH, a Federalno ministarstvo finansija zaduženo da,u roku od 15 dana, Vladi dostavi Nacrt izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2019. godinu.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti