Utorak, 25 Juna, 2024

Drljača: Potrebno jednoobrazno ostvarivanje zaštite porodice s djecom

Dopremijer Federacije BiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača izjavio je da je Vlada Federacije BiH utvrdila Nacrt zakona o podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH s namjerom da dječiji dodatak bude u ingerenciji Federacije BiH.

– Za te namjene planirano je da se iz federalnog budžeta izdvoji 34 miliona KM, dok bi se iz kantonalnog budžeta, prema procjeni oko 5,7 miliona KM, izdvajalo za regulisanje prava koja se odnosi na naknadu porodilja koje nisu u radnom odnosu. Ostala prava, među kojima je i pravo porodilja koje su u radnom odnosu, bila bi regulisana kantonalnim propisima – rekao je Drljača.

Prema važećim propisima Federacija utvrđuje prava, kantoni uslove pod kojima se ta prava ostvaruju.

– Pri tome je primjetno da su kantonalni zakoni različito uređeni te se ne može u potpunosti ostvariti zaštita porodice sa djecom. Zato smo predložili zakon, kojim se uspostavlja pravičan odnos i na jednobrazan način utvrđuju prava na području Federacije. Preuzimanjem dječijeg doplatka rasterećujemo kantone i omogućavamo da i oni sa lošijom finansijskom situacijom ostvaruju ova prava – kaže Drljača.

Donošenjem ovog zakonskog rješenja Vlada Federacije želi osigurati približno jednake uslove za zdrav i pravilan razvoj djece u Federaciji, kao i pomoć u realizaciji reproduktuvne funkcije porodice neovisno o mjestu prebivališta.

– Na taj način pružit ćemo podršku u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i u njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad – zaključio je Drljača na današnjoj pres-konferenciji u Vladi FBiH.

VIJESTI

Najnovije vijesti